Tjäder
Tetrao urogallus

 


Ordningen hönsfåglar, Galliformes

Utbredning


Tjäder, Tetrao urogallus

Tjäder, Tetrao urogallus<tom>Tjäder, Tetrao urogallus Tjäder, Tetrao urogallus Tjäder, Tetrao urogallus
Tjäder, Tetrao urogallus Tjäder, Tetrao urogallus Tjäder, Tetrao urogallus
Tjäder, Tetrao urogallus Tjäder, Tetrao urogallus  
Tjäder, Tetrao urogallus Tjäder, Tetrao urogallus