Sparvhök
Accipiter nisus

 


Hökfåglar, ordning Accipitriformes

Utbredning


Stäpphök, Circus macrourus

Sparvhök, Accipiter nisus



Sparvhök, Accipiter nisus Sparvhök, Accipiter nisus Sparvhök, Accipiter nisus
Sparvhök, Accipiter nisus Sparvhök, Accipiter nisus Sparvhök, Accipiter nisus
Sparvhök, Accipiter nisus Sparvhök, Accipiter nisus Sparvhök, Accipiter nisus
   
Sparvhök, Accipiter nisus