Mindre skrikörn
Clanga pomarina

 


Hökfåglar, ordning Accipitriformes

Utbredning


Kungsörn, Aquila chrysaetos

Mindre skrikörn, Clanga pomarinaMindre skrikörn, Clanga pomarina Mindre skrikörn, Clanga pomarina Mindre skrikörn, Clanga pomarina
 
Mindre skrikörn, Clanga pomarina Mindre skrikörn, Clanga pomarina