Bivråk
Pernis apivorus

 


Hökfåglar, ordning Accipitriformes

Utbredning


Fiskgjuse, Pandion haliaetus

Bivråk, Pernis apivorusBivråk, Pernis apivorus Bivråk, Pernis apivorus Bivråk, Pernis apivorus
   
Bivråk, Pernis apivorus