Alkekung
Alle alle

 


Ordning vadarfåglar, Charadriiformes

Utbredning

Ganska vanlig vintergäst på västkusten.


Alkekung, Alle alle


Alkekung, Alle alle Alkekung, Alle alle Alkekung, Alle alle