Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Ordning Vadarfåglar,
Charadriiformes

Huvudsida fåglar

Underordningar:

Charadrii Scolopaci Lari, måsfåglar

Pipare, strandskator och skärfläckor

Snäppor, beckasiner och spovar Alkor, labbar, måsar, trutar och tärnor

 Länkar till fågelbilder och inspelningar:

http://ibc.lynxeds.com/

http://www.xeno-canto.org/Underordning Charadrii

Familj: Burhinidae, tjockfotar

Tjockfot, Burhinus oedicnemus

 

Tjockfot, Burhinus oedicnemus

Tjockfot, Burhinus oedicnemus

 

Familj: Haematopodidae, strandskator

Strandskata, Haematopus ostralegus

 

Strandskata, Haematopus ostralegus

Strandskata, Haematopus ostralegus

 

Familj: Recurvirostridae, skärfläckor

Skärfläcka, Recurvirostra avosetta

Styltlöpare, Himantopus himantopus

 

SSkSkärfläcka, Recurvirostra avosetta avosetta

Styltlöpare, Himantopus himantopus

 

Familj: Charadriidae, pipare

Mindre strandpipare, Charadrius dubius

Större strandpipare, Charadrius hiaticula

Svartbent strandpipare, Charadrius alexandrinus

Fjällpipare, Charadrius morinellus

 

Ljungpipare, Pluvialis apricaria

Kustpipare, Pluvialis squatarola

Tofsvipa, Vanellus vanellus

 

 

Större strandpipare, Charadrius hiaticula

Svartbent strandpipare, Charadrius alexandrinus

Mindre strandpipare, Charadrius dubius

Fjällpipare, Charadrius morinellus

Ljungpipare, Pluvialis apricaria

Kustpipare, Pluvialis squatarola

Tofsvipa, Vanellus vanellus

 

 

 

Underordning: Scolopaci

Familj: Scolopacidae, snäppor

Calidris

Kustsnäppa, Calidris canutus

Brushane, Calidris pugnax

Myrsnäppa, Calidris falcinellus

Spovsnäppa, Calidris ferruginea

Mosnäppa, Calidris temminckii

Sandlöpare, Calidris alba

 

Kärrsnäppa, Calidris alpina

Sydlig kärrsnäppa, Calidris alpina schinzii

Nordlig kärrsnäppa, Calidris alpina alpina

Skärsnäppa, Calidris maritima

Småsnäppa, Calidris minuta

 

Kustsnäppa, Calidris canutus

Brushane, Calidris pugnax

Myrsnäppa, Calidris falcinellus

Spovsnäppa, Calidris ferruginea

Mosnäppa, Calidris temminckii

Sandlöpare, Calidris alba

Småsnäppa, Calidris minuta

Skärsnäppa, Calidris maritima

Kärrsnäppa, Calidris alpina

 

 

Lymnocryptes

Dvärgbeckasin, Lymnocryptes minimus

 

 

Gallinago

Enkelbeckasin, Gallinago gallinago

Dubbelbeckasin, Gallinago media

Enkelbeckasin, Gallinago gallinago

Enkelbeckasin, Gallinago gallinago

   

Scolopax

Morkulla, Scolopax rusticola

   
   

Limosa

Myrspov, Limosa lapponica

Rödspov, Limosa limosa

 

Rödspov, Limosa limosa

Myrspov, Limosa lapponica

   

Numenius

Småspov, Numenius phaeopus

Storspov, Numenius arquata

 

Storspov, Numenius arquata

Småspov, Numenius phaeopus

   

Xenus

Tereksnäppa, Xenus cinereus

   
   

Arenaria

Roskarl, Arenaria interpres

Roskarl, Arenaria interpres

Roskarl, Arenaria interpres

   

Phalaropus

Smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus

Smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus

Smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus

   

Actitis

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos

   

Tringa

Skogssnäppa, Tringa ochropus

Svartsnäppa, Tringa erythropus

Gluttsnäppa, Tringa nebularia

 

Grönbena, Tringa glareola

Rödbena, Tringa totanus


Större gulbena, Tringa melanoleuca

Skogssnäppa, Tringa ochropus

Grönbena, Tringa glareola

Rödbena, Tringa totanus

Rödbena, Tringa totanus

Gluttsnäppa, Tringa nebularia

Större gulbena, Tringa melanoleuca

   
Familj: Glareolidae, löpare och vadarsvalor

Cursorius

Ökenlöpare, Cursorius cursor

 

Ökenlöpare, Cursorius cursor

Ökenlöpare, Cursorius cursor

   
Underordning: Lari, måsfåglar

Familj: Alcidae, alkor

Uria

Sillgrissla, Uria aalge aalge (rasen aalge)

Spetsbergsgrissla, Uria lomvia


Sillgrissla, Uria aalge

 
   

Alca

Tordmule, Alca torda torda (rasen torda)

Tordmule, Alca torda

Tordmule, Alca torda

   

Cepphus

Tobisgrissla, Cepphus grylle

Tobisgrissla, Cepphus grylle

Tobisgrissla, Cepphus grylle

   

Alle

Alkekung, Alle alle

Alkekung, Alle alle

Alkekung, Alle alle

   

Fratercula

Lunnefågel, Fratercula arctica

 

   
   

Familj: Stercorariidae, labbar

Stercorarius

Bredstjärtad labb, Stercorarius pomarinus

Kustlabb, Stercorarius parasiticus

 

Fjällabb, Stercorarius longicaudus

Storlabb, Stercorarius skua

   
   

Familj: Laridae, måsfåglar

Hydrocoloeus

Dvärgmås, Hydrocoloeus minutus

 

 

Dvärgmås, Hydrocoloeus minutus

Dvärgmås, Hydrocoloeus minutus

   

Xema

Tärnmås, Xema sabini

   
   

Chroicocephalus

Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus

 

Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus

Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus

   

Larus

Fiskmås, Larus canus

Silltrut, Larus fuscus

Silltrut, Larus fuscus fuscus (underarten fuscus)

Silltrut, Larus fuscus intermedius (underarten intermedius)

Gråtrut, Larus argentatus

 

Kaspisk trut, Larus cachinnans

Medelhavstrut, Larus michahellis

Vitvingad trut, Larus glaucoides

Vittrut, Larus hyperboreus

Havstrut, Larus marinus

 

Fiskmås, Larus canus

Silltrut, Larus fuscus fuscus

Havstrut, Larus marinus

Medelhavstrut, Larus michahellis

Gråtrut, Larus argentatus

Vitvingad trut, Larus glaucoides

   

Rissa

Tretåig mås, Rissa tridactyla


Tretåig mås, Rissa tridactyla

 
   

Gelochelidon

Sandtärna, Gelochelidon nilotica

Sandtärna, Gelochelidon nilotica

Sandtärna, Gelochelidon nilotica

   

Sternula

Småtärna, Sternula albifrons

Småtärna, Sternula albifrons

Småtärna, Sternula albifrons

   

Hydroprogne

Skräntärna, Hydroprogne caspia

Skräntärna, Hydroprogne caspia

Skräntärna, Hydroprogne caspia

   

Chlidonias

Svarttärna, Chlidonias niger

Vitvingad tärna, Chlidonias leucopterus

 

   
   

Thalasseus

Kentsk tärna, Thalasseus sandvicensis


Kentsk tärna, Thalasseus sandvicensis

 
   

Sterna

Fisktärna, Sterna hirundo

Silvertärna, Sterna paradisaea

Fisktärna, Sterna hirundo

Fisktärna, Sterna hirundo

Silvertärna, Sterna paradisaea

Silvertärna, Sterna paradisaea

   

 

Tretåig mås