Betesmarker
Diverse bilder

 


Biologisk mångfald.Ottenby


Öster om Möckelmossen, Öland. Blommande ölandssolvända. De röda växterna till höger är vit fetknopp


Betesmarker med kor, Kättilstorp, Västergötland


Seby, Öland De rikaste betesmarker jag någonsin sett. Början av juni


Får på bete. Äskhult, Halland

Göknycklar (violett orkidé) och svinrot (gul). Seby, Öland


Krutbrännare (orkidé) Vickleby, Öland

St. Pers nycklar (orkidé) ÖlandRödbena Gulärla Skärfläcka