askskottsjukesvamp
Hymenoscyphus fraxineus

 


Stam: Ascomycota, sporsäcksvampar


 

Askskottsjuka

orsakad av askskottsjukesvamp, Hymenoscyphus fraxineus

Effekten på angripna askar är förödande. Svampens sporer sprids med vinden till nya bestånd av ask. Det finns en variation av känslighet hos askar så sannolikt kan en resistent stam selekteras fram på sikt.askskottsjukesvamp, Hymenoscyphus fraxineus askskottsjukesvamp, Hymenoscyphus fraxineus askskottsjukesvamp, Hymenoscyphus fraxineus
askskottsjukesvamp, Hymenoscyphus fraxineus almsjuka, Ophiostoma ulmi almsjuka, Ophiostoma ulmi