Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Familj: Cladoniaceae

Renlavar m fl. Tre släken med 90 arter

LavarCladonia, släkte bägarlavar (88 arter)

Cladonia arbuscula subsp. arbuscula, gulvit renlav

Cladonia rangiferina, grå renlav

Cladonia stellaris, fönsterlavPilophorus, kolvlavar (4 arter)

 

Pycnothelia

Pycnothelia papillaria, papillav


Lavar