Kanarieöarna

 


Thumbnail Image 1
Bergen
Thumbnail Image 1
Skogarna
Thumbnail Image 1
Geologi
Thumbnail Image 1
Vegetation
Thumbnail Image 1
Fåglar
Thumbnail Image 1
Djurlivet
Resa och betrakta

Att resa runt och uppleva nya platser kan vara enormt stimulerande. Ibland blir man dock rejält besviken när det ligger drivor av skräp på platsen. Lämna aldrig något efter dig i naturen.

Språk / Language / Langue / Sprache / idioma / língua    
Svenska
  English   français   Deutsche   Español   Português  Card image cap
Viktiga delar

Et .


Natur på Kanarieöarna


1 - La Palma
2 - Fuerteventura


Övriga besöksmål
Card image cap
Vegetationsregioner i landet.

Sn.


Naturtyper

 

Alpin miljö
Skogar
Torra miljöer
Sötvatten
Havet

Card image cap


Card image cap
Insekter 

De största insektsgrupperna (ordningar) som är vanliga i naturmiljöer bör man känna igen. 


Djurlivet  

  Da.