Natur och resmål


Thumbnail Image 1
Norden
Thumbnail Image 1
Frankrike
Thumbnail Image 1
Tyskland
Thumbnail Image 1
Iberiska halvön 
Thumbnail Image 1
Kanarieöarna
Thumbnail Image 1
Polen

Resa och betrakta

Att resa runt och uppleva nya platser kan vara enormt stimulerande. Ibland blir man dock rejält besviken när det ligger drivor av skräp på platsen. Lämna aldrig något efter dig i naturen.

Språk / Language / Langue / Sprache / idioma / língua    
Svenska
  English   français   Deutsche   Español   Português  


Norden

Från lummiga mellaneuropeiska lövskogar via barrskogar upp till arktis sträcker sig våra nordiska länder. Skiftande klimat i de olika delarna ger förutsättningar för ett varierat växt- och djurliv. 

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Island 


Card image cap
Karta GoogleMaps

Côte d’Or är numera känt under ett helt annat namn.


Frankrike

 Ett land med stor variation som man aldrig tröttnar på.

 Karta med lokaler 

 Karta med naturlokaler 


Card image cap


Card image cap
Centraleuropa

Ett stort område som tar tid att utforska.


Tyskland

De ursprungliga skogarna som främst bestod av lövskogar är nu i stort sett undanträngda. Trots detta finns mycket natur att besöka. Klimatförändringarna tränger nu undan barrskogarna genom att barkborrar gynnas som dödar stora arealer granskog.  Card image cap
Atlantens kant

Vackert och omväxlande område.


Iberiska halvön

 

Ofärdig planering >>

 Card image cap
Makaronesien 

Ett stort område med mycket varierad natur. Artrikt!


Kanarieöarna

  Föden.

Kanarieöarna

    Fuerteventura

    La PalmaCard image cap
Östra delen av landet

Storkarnas land  


Polen

De största bevarade delarna av ett lövskogsklätt centraleuropa återfinns i polen. Białowieżaskogen är en världsattraktion som varje naturintresserad person bör besöka. Det finns naturligtvis mycket mera att se i detta stora och storslagna land. Biebrza rekommenderas starkt!
Miljöbilder

 


Thumbnail Image 1
Kol som energikälla
Thumbnail Image 1
Energislöseri
Thumbnail Image 1
Miljöhistoria

Thumbnail Image 1
Hornborgasjön
Thumbnail Image 1
Halländsk ljunghed
Thumbnail Image 1
Tjäderhöna