Natur och resmål


Thumbnail Image 1
Norden
Thumbnail Image 1
Frankrike
Thumbnail Image 1
Tyskland
Thumbnail Image 1
Spanien 
Thumbnail Image 1
Portugal
Thumbnail Image 1
Polen
Resa och betrakta

Miljön oag. Lämna aldrig något efter dig i naturen.

Språk / Language / Langue / Sprache / idioma / língua    
Svenska
  English   français   Deutsche   Español   Português  


Card image cap
Karta

Nåan.


Norden

Från lummiga mellaneuropeiska lövskogar via barrskogar upp till arktis sträcker sig våra nordiska länder. Skiftande klimat i de olika delarna ger förutsättningar för ett varierat växt- och djurliv. 

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Island 


Card image cap
Karta 

Côte d’Or är numera känt under ett helt annat namn.


Frankrike

 Ett land med stor variation som man aldrig tröttnar på.    


Card image cap


Card image cap
Centraleuropa

Ett stort område som tar tid att utforska.


Tyskland

De ursprunglga skogarna som främst bestod av lövskogar är nu i stort sett undanträngda. Trots detta finns mycket natur att besöka. Klimatförändringarna tränger nu undan barrskogarna genom att barkborrar gynnas som dödar stora arealer granskog.  Card image cap
Spaniens

Moer.


Spanien med öarna

  Föden.Card image cap
Atlantens kant

Vackra landskap.


Portugal

  Jord.  Card image cap
Östra delen av landet

Mo)


Polen

De största bevarade delarna av ett lövskogslklätt centraleuropa återfinns i polen. Białowieżaskogen är en världsattraktion som varje naturintresserad person bör besöka. Det finns naturligtvis mycket mera att se i detta stora och storslagna land. Biebrza rekommenderas starkt!
Miljöbilder

 


Thumbnail Image 1
2020-11-21 Försurning
Thumbnail Image 1
2020-11-21 Energi
Thumbnail Image 1
2020-11-21 Miljöhistooria

Thumbnail Image 1
2021
Thumbnail Image 1
2021
Thumbnail Image 1
2021