Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Familjen flockblommiga,

Apiaceae

Jätteloka, Heracleum mantegazzianum

Familjen Apiaceae,flockblommigaväxter, är en familj med 36 släkten och 64 bofasta arter i Sverige.Kirskålssläktet, Aegopodium

Vildpersiljor, Aethusa

Kvannar, Angelica

Småkörvlar, Anthriscus

Sellerier, Apium

Bäckmärken, Berula

Harörter, Bupleurum

Kumminsläktet, Carum

Rotkörvlar, Chaerophyllum

Sprängörter, Cicuta

Odörter, Conium

Nötkörvlar, Conopodium

Morötter, Daucus

Martornar, Eryngium

Skärbladssläktet, Falcaria

Krypflokor, Helosciadium

Lokor, Heracleum

Spenörter, Laserpitium

Libbstickor, Levisticum

Strandlokor, Ligusticum

Spanskkörvlar, Myrrhis

Stäkror, Oenanthe

Palsternackor, Pastinaca

 

Persiljor, Petroselinum

Siljor, Peucedanum

Bockrötter, Pimpinella

Piplokor, Pleurospermum

Sårläkor, Sanicula

Nålkörvlar, Scandix

Krusfrön, Selinum

Säfferötter, Seseli

Ängssiljor, Silaum

Vattenmärken, Sium

Rödkörvlar, Torilis

 

  

Familj Bae

Aegopodium, Kirskålssläktet

kirskål, Aegopodium podagraria

 

kirskål, Aegopodium podagraria

kirskål, Aegopodium podagraria

   

Aethusa - Vildpersiljor,

vildpersilja, Aethusa cynapium

 
   

-

-

Angelica - Kvannar

kvanne, Angelica archangelica

Angelica archangelica ssp archangelica, fjällkvanne

Angelica archangelica ssp littoralis, strandkvanne

strätta, Angelica sylvestris

 
   

 

-

 

-

Anthriscus - Småkörvlar

hundkäx, Anthriscus sylvestris

 

hundkäx, Anthriscus sylvestris

hundkäx, Anthriscus sylvestris

   

Apium - Sellerier

selleri, Apium graveolens (fakta)

 
   

 

 

 

Bupleurum - Harörter

strandnål, Bupleurum tenuissimum

 

-

-

-

-

Chaerophyllum - Rotkörvlar

hårkörvel, Chaerophyllum temulum

 
   
   

Cicuta - Sprängörter

sprängört, Cicuta virosa

Cicuta virosa var. angustifolia,  smal sprängört

Cicuta virosa var. virosa,  vanlig sprängört

 

sprängört, Cicuta virosa

sprängört, Cicuta virosa

-

-

Conopodium - Nötkörvlar

Nötkörvel, Conopodium majus

 
   

 

-

 

-

Daucus - Morötter

morot, Daucus carota

 

   

 

-

 

-

Eryngium - Martornar

martorn, Eryngium maritimum

 

martorn, Eryngium maritimum

martorn, Eryngium maritimum

   

Heracleum - Lokor

jätteloka, Heracleum mantegazzianum

björnloka, Heracleum sphondylium

Heracleum sphondylium ssp sibiricum, sibirisk björnloka

Heracleum sphondylium ssp sphondylium, vit björnloka

 

jätteloka, Heracleum mantegazzianum

jätteloka, Heracleum mantegazzianum

   

Laserpitium - Spenörter

spenört, Laserpitium latifolium

 

spenört, Laserpitium latifolium

spenört, Laserpitium latifolium

 

 

Ligusticum - Strandlokor

strandloka, Ligusticum scothicum

 

strandloka, Ligusticum scothicum

strandloka, Ligusticum scothicum

 

 

Oenanthe -Stäkror

vattenstäkra, Oenanthe aquatica

pipstäkra, Oenanthe fistulosa

smalstäkra, Oenanthe lachenalii

 

vattenstäkra, Oenanthe aquatica

vattenstäkra, Oenanthe aquatica

   

Myrrhis  - spanskkörvlar

spansk körvel, Myrrhis odorata

 

spansk körvel, Myrrhis odorata

spansk körvel, Myrrhis odorata

   

Pastinaca - Palsternackor

palsternacka, Pastinaca sativa

 

palsternacka, Pastinaca sativa

palsternacka, Pastinaca sativa

 

 

   

Petroselinum - Persiljor

persilja, Petroselinum crispum

 

 

 

-

 

 

Peucedanum - Siljor

backsilja, Peucedanum oreoselinum

kärrsilja, Peucedanum palustre

 

 

 

kärrsilja, Peucedanum palustre

kärrsilja, Peucedanum palustre

 

-

 

-

Pimpinella - Bockrötter

stor bockrot, Pimpinella major

bockrot, Pimpinella saxifraga

Pimpinella saxifraga ssp nigra, sammetsbockrot

Pimpinella saxifraga ssp saxifraga, vanlig bockrot

 

 

sammetsbockrot, Pimpinella saxifraga ssp nigra

sammetsbockrot, Pimpinella saxifraga ssp nigra

vanlig bockrot, Pimpinella saxifraga ssp saxifraga

vanlig bockrot, Pimpinella saxifraga ssp saxifraga

Sanicula - Sårläkor

sårläka, Sanicula europaea

 

sårläka, Sanicula europaea

sårläka, Sanicula europaea

   

Scandix, Nålkörvlar

nålkörvel, Scandix pecten-veneris

 

nålkörvel, Scandix pecten-veneris

nålkörvel, Scandix pecten-veneris

   

Selinum, Krusfrön

krusfrö, Selinum carvifolia

slidsilja, Selinum dubium

 
   
   

Seseli, Säfferötter

säfferot, Seseli libanotis

 
   
   

Silaum, Ängssiljor

ängssilja, Silaum silaus

 

ängssilja, Silaum silaus

ängssilja, Silaum silaus

   

Sium, Vattenmärken

vattenmärke, Sium latifolium

 

vattenmärke, Sium latifolium

 
   

Torilis, Rödkörvlar

rödkörvel, Torilis japonica

 
   
   

Levisticum, Libbstickor

libbsticka, Levisticum officinale

 
   
   

Pleurospermum, Piplokor

piploka, Pleurospermum austriacum 

 
   
   

Carum, Kumminsläktet

kummin, Carum carvi

 
   
   

Berula, Bäckmärken

bäckmärke, Berula erecta

 

bäckmärke, Berula erecta

 
   

Conium, Odörter

odört, Conium maculatum

 
   
   

Falcaria, Skärbladssläktet

skärblad, Falcaria vulgaris

 
   

 

 

Helosciadium, Krypflokor

krypfloka, Helosciadium inundatum (fakta)

 

 

-

 

-

 

-

 

-