Ängssilja, Silaum silaus
Ängssilja, Silaum silaus

 


Familjen flockblommiga - Apiaceae

Artfakta (SLU)


Lars Theng

Vattenmärke, Sium latifolium

En av de allra mest sällsynta växterna i Sverige växer 2012 med tre exemplar på en smal gräsvall mellan två åkrar. Tidigare fanns tre närliggande platser där arten växte. Den ena försvann när en lantbrukare plöjde bort växten, den andra när vägverket breddade en väg.

ArtfaktaÄngssilja, Silaum silaus Växtplats för ängssilja, Silaum silaus Växtplats för ängssilja, Silaum silaus
Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus
Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus
Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus
Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus
Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus Ängssilja, Silaum silaus