Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Tallskog av lavtyp

Hökensås, Västergötland


Tallskog av lavtyp

På näringsfattiga, torra marker som berghällar eller isälvsavlagringar där vattnet snabbt rinner bort hittar man den torftigaste typen av svenska skogar. I östra Sverige där nederbörden är låg samt i norrland är den mycket utbredd.

Växter och lavar

Lavar dominerar bottenskiktet, framförallt renlavar. Fältskiktet är artfattigt med främst lingon.Växtarter (och lavar)

Dominerande arter

Tall

Pinus sylvestris

Lavar

Fönsterlav

Cladonia stellaris (tidigare C. alpestris)

Gulvit renlav

Cladonia arbuscula

Grå renlav

Cladonia rangiferina

Övriga vanliga arter

Mjölon

Arctostaphylos uva ursi

Ljung

Calluna vulgaris

Lingon

Vaccinium vitis-idaea

Mossor

Vågig kvastmossa

Dicranum polysetum

Hällkvastmossa

Dicranum spurium

Väggmossa

Pleurozium schreberi

Lavar

Islandslav

Cetraria islandica

Påskrislavar

Stereocaulon spp

 

 

Övriga arter

Cypresslummer

Lycopodium tristachyum

Mosippa

Pulsatilla vernalis

 

renlav lingon grön sandjägare

Renlavar

Den ljusa laven i främre mitten är gulvit renlav (Cladonia arbuscula), och den mörkare som omger den är grå renlav (Cladonia rangiferina)

Magert fältskikt

Bland renlavarna finner man ibland lingon.

Grön sandjägare, Cicindela campestris

En ganska vanlig art i torra tallskogar .

 

 

 


Ett urval av skandinaviska skogstyper

Tallskog östra Polen