Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Fårsvingelalvar


Fårsvingelalvar

Fårsvingelalvar

Fårsvingelalvar utvecklas där ett tunt grus av vittrad kalksten breder ut sig över hällarna. Ofta är marken öppen med spridda tuvor av fårsvingel. Ölandssolvända finns som mest på de här markerna. På grund av att de lösa avlagringarna är tunna och ligger på berg kan vattenrörelser i marken ge upphov till polygoner i jordytan.Fårsvingelalvar
Dominerande arter  
Fårsvingel Festuca ovina  
Ölandssolvända Helianthemum oelandicum
Backtimjan Thymus serpyllum  
Övriga vanliga arter  
Krypven Agrostis stolonifera  
Fältmalört Artemisia campestris  
Stenmalört Artemisia rupestris  
Rödsvingel (alvarvariant) Festuca rubra var. oelandica  
Bergskrabba Globularia vulgaris  
Vildlin Linum catharticum  
Knutnarv Sagina nodosa  
Harmynta Satureja acinos  
Vit fetknopp Sedum album  
Mossor och lavar  
Strålblommossa Schistidium apocarpum  
Skör kalkmossa Tortella fragilis  
Alvarrosett Riccia subbifurea  
Masklav Thamnolia vermicularis  

Ölandssolvändevariant,
lite tjockare vittringsjordar än i huvudtypen

 

Dominerande arter  
Ölandssolvända Helianthemum oelandicum  
Backtimjan Thymus serpyllum  
Övriga vanliga arter  
Storven Agrostis gigantea  
Krypven Agrostis stolonifera  
Ögontröstar Euphrasia spp  
Fårsvingel Festuca ovina  
Backtimjan Thymus serpyllum  
Mossor och lavar  
Snölav Flavocetraria nivalis
Älghornslav Cladonia foliacea  
Hedlav Cetraria aculeata  
Plyschmossa Ditrichum flexicaule  
Grovfläta Hypnum cupressiforme var. lacunosum  
Kruskalkmossa Tortella tortuosa