Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Hällmarksalvar


Hällmarksalvar

På kalkstenshällar med mycket små mängder grus kan bara de arter som har speciella anpassningar till miljön växa. Vit fetknopp är anpassad till den karga miljön genom att den kan spara vatten i sina blad under fuktiga perioder. Den har dessutom en speciell fotosyntes där klyvöppningarna bara hålls öppna under natten för att minska vattenförlusten. På vissa ställen breder sprickor ut sig i kalkstenen och där växer en hel del andra växter liksom där gruslagret ökar i tjocklek.Hällmarksalvar
Dominerande arter  
Vit fetknopp Sedum album  
Mossor och lavar  
Kortbladig kalkmossa Tortella inclinata  
Kruskalkmossa Tortella tortuosa
Övriga vanliga arter  
Gräslök Allium scoenoprasum  
Grusviva Androsace septentrionalis  
Sandnarv Arenaria serpyllifolia  
Alvarkösa Apera interrupta  
Alvararv Cerastium pumilum  
Nagelört Erophila verna  
Glansnäva Geranium lucidum  
Fågelarv Holosteum umbellatum
Stenkrassing Hornungia petraea
Vildlin Linum catharticum  
Grusslok Melica ciliata  
Knutnarv Sagina nodosa  
Harmynta Satureja acinos  
Grusbräcka Saxifraga tridactylites  
Gul fetknopp Sedum acre  
     
     
Mossor och lavar  
Neonmossor Barbula  
Kalkhedslav Cladonia symphycarpia  
Gelelavar Collema spp.  
Plyschmossa Ditrichum flexicaule  
Klockmossor Encalypta spp.  
Fjällig svavellav Fulgensia bracteata  
Svavellav F. fulgens  
Kantlavar Lecanora spp.  
Tegellav Lecidia decipiens  
Knagglav Toninia sedifolia
Styv kalkmossa Tortella rigens