Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Karstalvar


Karst

Karst innebär en sprickrik miljö på kalksten. Sprickorna erbjuder en fuktigare och svalare miljö än omgivande kalkytor.Karstalvar
Vanliga arter  
murruta Asplenium ruta-muraria
svartbräken Asplenium trichomanes
murgröna Hedera helix  
skogssallat Lactuca muralis  
slån Prunus spinosa  
rosor Rosa sp.  
tulkört Vincetoxicum hirundinaria  
     
Mossor och lavar  
kalkkammossa Ctenidium molluscum  
guldlockmossa Homalothecium sericeum  
glanslungmossa Reboulia hemisphaerica