Gräsand
Anas platyrhynchos

 


Andfåglar, Ordning Anseriformes

Utbredning


Ejder, Somateria mollissima

Gräsand, Anas platyrhynchosGräsand, Anas platyrhynchos Gräsand, Anas platyrhynchos Gräsand, Anas platyrhynchos
   
Gräsand, Anas platyrhynchos