Snatterand
Anas strepera

 


Andfåglar, Ordning Anseriformes

Utbredning


Snatterand, Anas strepera

Snatterand, Anas streperaSnatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera
Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera
Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera
Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera
Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera  
Snatterand, Anas strepera Snatterand, Anas strepera