Rödhalsad gås
Branta ruficollis

 


Andfåglar, Ordning Anseriformes

Utbredning


Sädgås, Anser fabalis

Rödhalsad gås, Branta ruficollisRödhalsad gås, Branta ruficollis Rödhalsad gås, Branta ruficollis Rödhalsad gås, Branta ruficollis
Rödhalsad gås, Branta ruficollis Rödhalsad gås, Branta ruficollis Rödhalsad gås, Branta ruficollis
Rödhalsad gås, Branta ruficollis Rödhalsad gås, Branta ruficollis Rödhalsad gås, Branta ruficollis