Storlom
Gavia arctica

 


Lomfåglar, Ordning Gaviiformes

Utbredning Artfakta


Skedand, Anas clypeata

Storlom, Gavia arcticaStorlom, Gavia arctica Storlom, Gavia arctica Storlom, Gavia arctica