Svartnäbbad islom
Gavia immer

 


Lomfåglar, Ordning Gaviiformes

Utbredning Artfakta


Skedand, Anas clypeata

Svartnäbbad islom, Gavia immerSvartnäbbad islom, Gavia immer Svartnäbbad islom, Gavia immer Svartnäbbad islom, Gavia immer