Smutsgam
Neophron percnopterus

 


Hökfåglar, ordning Accipitriformes

Utbredning


Fiskgjuse, Pandion haliaetus

Smutsgam, Neophron percnopterus

FuerteventuraSmutsgam, Neophron percnopterus Smutsgam, Neophron percnopterus Smutsgam, Neophron percnopterus
Smutsgam, Neophron percnopterus Smutsgam, Neophron percnopterus Smutsgam, Neophron percnopterus
Smutsgam, Neophron percnopterus Smutsgam, Neophron percnopterus Smutsgam, Neophron percnopterus
Smutsgam, Neophron percnopterus Smutsgam, Neophron percnopterus Smutsgam, Neophron percnopterus