Drillsnäppa
Actitis hypoleucos

 


Snäppor, Familjen Scolopacidae

Utbredning (xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world)


Drillsnäppa, Actitis hypoleucos

Drillsnäppa, Actitis hypoleucosDrillsnäppa, Actitis hypoleucos Drillsnäppa, Actitis hypoleucos Drillsnäppa, Actitis hypoleucos
   
Drillsnäppa, Actitis hypoleucos