Roskarl
Arenaria interpres

 


Snäppor, Familjen Scolopacidae

Utbredning (xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world)


Roskarl, Arenaria interpres

Roskarl, Arenaria interpresRoskarl, Arenaria interpres Roskarl, Arenaria interpres Roskarl, Arenaria interpres
Roskarl, Arenaria interpres Roskarl, Arenaria interpres Roskarl, Arenaria interpres
Roskarl, Arenaria interpres Roskarl, Arenaria interpres  
Roskarl, Arenaria interpres Roskarl, Arenaria interpres