Ökenlöpare
Cursorius cursor

 


Ordning vadarfåglar, Charadriiformes

Utbredning


Strandskata, Haematopus ostralegus

Ökenlöpare, Cursorius cursor

Fuerteventura, TindayaÖkenlöpare, Cursorius cursor Ökenlöpare, Cursorius cursor Ökenlöpare, Cursorius cursor
Ökenlöpare, Cursorius cursor Ökenlöpare, Cursorius cursor Ökenlöpare, Cursorius cursor
   
Ökenlöpare, Cursorius cursor