Sandtärna
Gelochelidon nilotica

 


Måsfåglar, Familjen Laridae

Utbredning (xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world)


Sandtärna, Gelochelidon niloticaSandtärna, Gelochelidon nilotica Sandtärna, Gelochelidon nilotica Sandtärna, Gelochelidon nilotica
Sandtärna, Gelochelidon nilotica Sandtärna, Gelochelidon nilotica Sandtärna, Gelochelidon nilotica
Sandtärna, Gelochelidon nilotica Sandtärna, Gelochelidon nilotica Sandtärna, Gelochelidon nilotica
 
Sandtärna, Gelochelidon nilotica Sandtärna, Gelochelidon nilotica