Skräntärna
Hydroprogne caspia

 


Ordning vadarfåglar, Charadriiformes

Utbredning


Alkekung, Alle alle

Skräntärna, Hydroprogne caspiaSkräntärna, Hydroprogne caspia Skräntärna, Hydroprogne caspia Skräntärna, Hydroprogne caspia
Skräntärna, Hydroprogne caspia Skräntärna, Hydroprogne caspia Skräntärna, Hydroprogne caspia
   
Skräntärna, Hydroprogne caspia