Skärfläcka
Recurvirostra avosetta

 


Ordning vadarfåglar, Charadriiformes

Utbredning


Skärfläcka, Recurvirostra avosetta

Skärfläcka, Recurvirostra avosetta

 Skärfläcka, Recurvirostra avosetta   Skärfläcka, Recurvirostra avosetta
Skärfläcka, Recurvirostra avosetta   Skärfläcka, Recurvirostra avosetta