Fisktärna
Sterna hirundo

 


Måsfåglar, Familjen Laridae

Utbredning (xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world)


Fisktärna, Sterna hirundoFisktärna, Sterna hirundo Fisktärna, Sterna hirundo Fisktärna, Sterna hirundo
Fisktärna, Sterna hirundo Fisktärna, Sterna hirundo Fisktärna, Sterna hirundo