Silvertärna
Sterna paradisaea

 


Måsfåglar, Familjen Laridae

Utbredning (xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world)


Silvertärna, Sterna paradisaeaSilvertärna, Sterna paradisaea Silvertärna, Sterna paradisaea Silvertärna, Sterna paradisaea