Småtärna
Sternula albifrons

 


Måsfåglar, Familjen Laridae

Utbredning (xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world)


Småtärna, Sternula albifronsSmåtärna, Sternula albifrons Småtärna, Sternula albifrons Småtärna, Sternula albifrons
Småtärna, Sternula albifrons Småtärna, Sternula albifrons Småtärna, Sternula albifrons