Kentsk tärna
Thalasseus sandvicensis

 


Måsfåglar, Familjen Laridae

Utbredning (xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world)


Kentsk tärna, Thalasseus sandvicensis 
Kentsk tärna, Thalasseus sandvicensis   Kentsk tärna, Thalasseus sandvicensis