Kol
Dagbrott

 


Dagbrott

Dagbrott där lignit (brunkol) utvinns.

Fossila bränslen


Dagbrottet Hambach

Byn Etzweiler låg ca tre km ut från platsen jag står vid när fotot tas.Dagbrottet Hambach Dagbrottet Hambach Dagbrottet Hambach
Dagbrottet Hambach Dagbrottet Hambach Dagbrottet Hambach
Dagbrottet Hambach Dagbrottet Hambach Dagbrottet Hambach