Urskog
Södra barrskogsregionen

 


Barrblandskog


Urskog, några år senare än förra bilden

Bilden visar en av de få helt orörda urskogar som finns i södra Sverige. Urskogar har aldrig påverkats av människor och det får inte finnas några spår av mänsklig aktivitet. De flesta skogar som utpekas som urskogar är i själva verket naturskogar. Naturskogar skiljer sig i bästa fall från urskogar enbart genom att det finns spår i skogen av människan men att själva skogsekosystemet är utvecklat som i en äkta urskog. Bränder var naturliga störningar innan människan kunde släcka dem och skogenbrann 1735 och 1830. Bilden är tagen i Lysings urskog som ligger utanför Trehörna i sydöstra Östergötland.

Skogar i norden

  

Urskog Urskog samma plats några år senare