Mellanalpin region

 


Alpin vegetation


Fjäll Lars Theng

Mellanalpin region
Jotunheimen, Norge

Mellanalpin region

Mellanalpin region (från ca 1300 m i södra fjällen – 1000 i norra Sverige) utmärks av att hedar och ängar här bryts upp av blockmarker som ökar i omfattning ju högre upp man kommer. Marken är ofta instabil och s.k. flytjordsområden är vanliga. Den korta vegetationsperioden gör att flera växter är vivipara, d.v.s. levandefödare. Hos växter betyder det att fröet utvecklats till en liten planta redan på moderplantan.Mellanalpin region Norge

Mellanalpin region Norge

Mellanalpin region Norge

Mellanalpin region Norge

Mellanalpin region Norge

 

 

Fjällregioner