Kolets kretslopp

 Kolets kretslopp

 

Kolets kretslopp

 Kolets kretslopp Variationer under året och långsiktig ökning Mätning vid Mauna Loa på Havaii sedan 1058

 

Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1b

 

Ekologi - huvudsida Ekologiska begrepp Näringskedja
Flöden och kretslopp Kolets kretslopp Kvävets kretslopp
 
Fosforns kretslopp Syrets kretslopp