Kvävets kretslopp

 Kvävets kretslopp

Kvävets kretslopp

Kväve används främst i aminosyror som binds samman till proteiner. Trots att kväve är det vanligaste ämnet i luften är det ofta en bristvara för växter och alger. Orsaken är att de inte kan ta upp atmosfärens kväve, N2. Vissa växter, t ex ärtväxter, lever tillsammans med kvävefixerande bakterier.

 


Kvävets kretslopp
Kvävets kretslop Kvävets kretslopp 2 Urea till ammonium
Kvävefixerande bakterier i noduler på ärtväxtrötter Fosforns kretslopp

 


Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1b

 

Ekologi - huvudsida Ekologiska begrepp Näringskedja
 
Kolets kretslopp   Flöden och kretslopp