Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

Tvestjärtar - Ordning Dermaptera

Tvestjärt

Vanlig tvestjärt, Forficula auricularia