Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

Mindre flugsnappare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichoptera - Nattsländor

Vingarnas hållning hos sittande nattsländor gör att man direkt ser att det är en nattslända.Vissa fjärilar kan orsaka felbestämningar men fjärilar har alltid fjällklädda vingar medan nattsländornas vingar antingen är kala eller täckta med hår.

Trichoptera - Nattslända Trichoptera - Nattslända Trichoptera - Nattslända
   
Mystacides azurea    

 

 


Totalt 223 svenska arter i 19 familjer.

Familj svenskt namn Arter
Ecnomidae trattnattsländor  
Hydropsychidae ryssjenattsländor  
Arctopsychidae rutnätnattsländor  
Polycentropodidae fångstnätnattsländor  
Psychomyiidae tunnelnattsländor  
Philopotamidae stengömmenattsländor  
Glossosomatidae stenhusnattsländor  
Hydroptilidae smånattsländor  
Rhyacophilidae rovnattsländor  
Goeridae grusrörsnattsländor  
Limnephilidae husmasknattsländor  
Brachycentridae bäcknattsländor  
Lepidostomatidae kantrörsnattsländor  
Phryganeidae broknattsländor  
Leptoceridae långhornssländor

 

Mystacides azurea

Molannidae skivrörsnattsländor  
Beraeidae sandrörsnattsländor  
Sericostomatidae krumrörsnattsländor  
Odontoceridae böjrörsnattsländor