Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

Mindre flugsnappare

Genetik

Översikt

  Del Bilder
1 Historia om genetik

 

2 Klassisk genetik - översikt

 

3 Molekylär genetik - översikt

 

4 Molekylerna

 

5 Celler, byggnad och enklare funktioner

 

6 Prokaryota celler

 

7 Eukaryota celler

 

8 DNA och kromosomer

 

9 Histon

 

10 Cellcykeln

Cellcykel

11 Mitos

extern länk

12 Meios

extern länk1
extern länk2

13 Klassisk genetik

 

14 Mendelsexperiment

 

15 Monohybrid klyvning

Monohybrid klyvning

16 Dihybrid klyvning

Dihybrid klyvning

17 Överkorsning

Kopplade anlag

18 Centrala dogmat

Centrala dogmat

19 Replikation

extern länk1 replikation

extern länk detaljer baser

extern länk bevis för semikonseravativ modell

extern länk2

extern länk3

20 Transkription

extern länk

extern länk

21 RNA Proteiner Translation

extern länk prokaryot eukaryot

extern länk translation

extern länk splicing

22 Mutationer

Vetets utveckling

extern länk transposon

23 Gen och reglering

 

24 Prokaryot reglering Lacoperonet

Lacoperon

extern länk

25 Eukaryot genreglering

extern länk

extern länk Transcom Enhancers

26 RNAi

RNAi animering

27 Genteknik - inledning historia

 

28 Restriktionsenzym

extern länk

29 Rekombinant DNA

 

30 Kloning PCR

extern länk kloning

extern länk PCR

31 Genetic fingerprinting

 

 

Lektioner

14 lektioner sedan prov