Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Skogar och skador
Skogar
- ekologi
Skogar i Norden Träd i
Norden
Skogar och skogsbruk Naturvård inom skogsbruk
     

Skador och skadegörare

Biologisk mångfald i skogen

 

 

 Skogsskador och skadegörare

Skogen kan skadas på många sätt och av många olika orsaker.
(Skador orsakade av skogsbruket Markskador eller Markberedning)

Insekter

Svamp

Däggdjur

Ekosystem (nya arter)

Klimat och väder

Insekter

Art    

Snytbagge

En av de allra värsta skadeinsekterna på plantor.

Granbarkborre, Ips typographus

Angrper oftast försvagade träd men kan ibland slå mot friska träd.

Märgborrar, släktet Tomicus

   

Svart granbastborre, Hylastes cunicularius

   
     

 Svamp

Art    

Rotröta

   

Almsjuka

Örups almskog

Almsjuka

Askskottsjuka

   

 

Däggdjur

Art    

Älg

Älgar orsakar stora skador på ung tallskog.

Kronhjort

 

Dovhjort

 
     
     

 

Är vildsvinsbök skadlig för skogen eller endast skogsbruket?

Förädrade ekosystem

Nya arter

Contortatall

Införd art, ursprungligen från Nordamerika som i främst norra Sverige planterats på uppåt 600 000 hektar.

Klimat och väder

Storm  

"Gudrun" 2005

"Gudrun" 2005

   
Tromber  

Mösseberg 2001

Mösseberg 2001

   
Extremt skyfall  

Fulufjället

Fulufjället

   

 

 

Gudrun, 2005