Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentianaceae - Gentianaväxter

Fyra släkten

Centaurium - arun 3 arter

Gentiana - gentianor 3 arter

Gentianella - gentianellor 4 arter

Comastoma - lappgentianor 1 art

 

Länkar

Biodiverse - om gentianor och biologisk mångfald


Centaurium - arun 3 arter

 

Dvärgarun, Centaurium pulchellum

Flockarun, Centaurium erythraea

Kustarun, Centaurium littorale

  Dvärgarun, Centaurium pulchellum Flockarun, Centaurium erythraea

 


Gentiana - gentianor 3 arter

 

Baggsöta, Gentiana purpurea

Fjällgentiana, Gentiana nivalis

Klockgentiana, Gentiana pneumonanthe

 
    Klockgentiana, Gentiana pneumonanthe

 


Gentianella - gentianellor 4 arter

 

Blekgentiana, Gentianella aurea

Bredgentiana, Gentianella campestris

Kustgentiana, Gentianella campestris subsp. baltica

Fältgentiana, Gentianella campestris subsp. campestris

Sen fältgentiana, G. c.var. campestris

Tidig fältgentiana G.c.var. suecica

Sätergentiana G.c. var. islandica

Sumpgentiana, Gentianella uliginosa

Ängsgentiana, Gentianella amarella

Fältgentiana, Gentianella campestris (sen fältgentiana, var. campestris) Fältgentiana, Gentianella campestris (tidig fältgentiana, var. suecica)
 
  Ängsgentiana, Gentianella amarella
   
     

 


Comastoma - lappgentianor 1 art

Lappgentiana, Comastoma tenella