Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjen Boraginaceae - strävbladiga

Paddfötter, Asperugo

Stenfrön, Lithospermum

Oxtungor, Anchusa

Snokörter, Echium

Förgätmigejer, Myosotis

Lungörter, Pulmonaria

Hundtungor, Cynoglossum

 

Piggfrön, Lappula

Nonneor, Nonea

Vallörter, Symphytum

Hästtungor, Pentaglottis

Fjärvor, Mertensia

Sminkrötter, Buglossoides

 

 

Släkte

   

Asperugo - paddfötter

Paddfot, Asperugo procumbens

   
     
     

Lithospermum - Stenfrön

Stenfrö, Lithospermum officinale

   
     

Anchusa - Oxtungor

Fårtunga, Anchusa arvensis

Oxtunga, Anchusa officinalis

Oxtunga, Anchusa officinalis Oxtunga, Anchusa officinalis
   
   
     

Echium - Snokörter

Blåeld, Echium vulgare

   
     

Myosotis - Förgätmigejer

Åkerförgätmigej, Myosotis arvensis

Fjällförgätmigej, Myosotis decumbens

Brokförgätmigej, Myosotis discolor

Sumpförgätmigej, Myosotis laxa

Backförgätmigej, Myosotis ramosissima

Äkta förgätmigej, Myosotis scorpioides

Fåblommig förgätmigej, Myosotis sparsiflora

Vårförgätmigej, Myosotis stricta

Skogsförgätmigej, Myosotis sylvatica

   
     

Pulmonaria - Lungörter

Smalbladig lungört, Pulmonaria angustifolia

Fläcklungört, Pulmonaria officinalis

Mörk lungört, Pulmonaria obscura

  Mörk lungört, Pulmonaria obscura Smalbladig lungört, Pulmonaria angustifolia
     
     

Cynoglossum - Hundtungor

Hundtunga, Cynoglossum officinale

   
     

Lappula - Piggfrön

Piggfrö, Lappula squarrosa

Stickelfrö, Lappula deflexa

   
     

Nonea - Nonneor

Nonnea, Nonea versicolor

   
     

Symphytum - Vallörter

Uppländsk vallört, Symphytum × uplandicum (hybrid)

Fodervallört, Symphytum asperum

Äkta vallört, Symphytum officinale

   
     

Pentaglottis - Hästtungor

Hästtunga, Pentaglottis sempervirens

   
     

Mertensia - Fjärvor

Ostronört, Mertensia maritima

  Ostronört, Mertensia maritima Ostronört, Mertensia maritima, vid Varangerfjorden

Buglossoides - Sminkrötter

Sminkrot, Buglossoides arvensis