Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

Bokskog av ris-kruståteltyp

bokskog

Bokskog av ris-kruståteltyp är en bokskog i hedserien.

Dominerande arter    
Vitsippa Anemone nemorosa  
Kruståtel Deschampsia flexuosa  
Bok Fagus sylvatica  
Mossor    
kvastmossa Dicranum scoparium  
cypressfläta Hypnum cupressiforme  
     
Övriga vanliga arter  
Vårtbjörk Betula pendula  
Ekorrbär Maianthemum bifolium  
Blåbär Vaccinium myrtillus