Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

Fjällbjörkskog av högört-typ

fjällbjörk

Växtligheten i näringsrika fjällbjörkskogar för ibland tankarna till tropiska områden.

Fjällbjörkskog av högört-typ Fjällbjörkskog av lav-ristyp

 

På skyddade ställen mullrika jordar och goda vattenförhållanden utvecklas en rik fjällbjörkskog. Många örter och få ris.

Dominerande arter  
Träd    
Fjällbjörk Betula pubescens ssp. czerepanovii  
En Juniperus communis  
Viden Salix sp. Vanlig art är svartvide, Salix myrsinifolia med flera underarter  
     
örter    
Dominerande örter    
Midsommarblomster Geranium sylvaticum  
Stenbär Rubus saxatilis  
Smörboll Trollius europaeus  
     
Övriga arter  
Hägg Prunus padus  
Rönn Sorbus aucuparia  
     
Örter    
Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum  
Daggkåpor Alchemilla sp.  
Fjällvedel Astragalus alpinus  
Brudborste Cirsium helenioides  
Torta Cicerbita alpina  
Mjölke Epilobium angustifolium  
Fjällförgätmigej Myosotis decumbens  
Ormbär Paris quadrifolia  
Vitsippsranunkel Ranunculus platanifolius  
Rödblära Silene dioica  
Gullris Solidago virgaurea  
Lundarv (Lundstjärnblomma)  
Stellaria nemorum ssp. nemorum  
Flädervänderot Valeriana sambucifolia  
Fjällviol Viola biflora  
     
Gräs och halvgräs    
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum  
Brunrör Calamagrostis purpurea  
Slidstarr Carex vaginata  
Kruståtel Deschampsia flexuosa  
Hässlebrodd Milium effusum  
     
Kärlkryptogamer    
Övriga kärlkrypogamer    
Majbräken Athyrium filix-femina  
Fjällbräken Athyrium distentifolium  
Mossor    
Normalt ej dominerande    
Skogsgräsmossa Brachythecium salebrosum  
Husmossa Hylocomium splendens  
Taggstjärnmossa Mnium spinosum