Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

Fjällbjörkskog av lav-ristyp

fjällbjörk

Fjällbjörkskog av lav-ristyp

Fjällbjörkskog av högört-typ Fjällbjörkskog av lav-ristyp

 

Dominerande arter  
Fjällbjörk Betula pubescens ssp. czerepanovii  
Nordkråkbär Empetrum hermaphroditum  
Lappljung Phyllodoce caerulea  
Blåbär Vaccinium myrtillus  
Lingon Vaccinium vitis-idaea  
Mossor    
Enbjörnmossa Polytrichum juniperinum  
Lavar    
Påskrislav Stereocaulon paschale  
     
Övriga vanliga arter    
Dvärgbjörk Betula nana  
Kruståtel Deschampsia flexuosa  
Mossor    
Väggmossa Pleurozium schreberi  
Kvastmossor Dicranum spp  
Lavar    
Renlavar Cladonia spp  

 


Visa större karta