Svenska skogar

Naturkunskap 1b

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

Granskog av lågörttyp

Andra namn: =lågörtsgranskog

En skogstyp som i allmänhet är högproducerande och därför starkt påverkad av skogsbruk.

Växtarter

Träd Dominerande träd
Gran Picea abies
Rönn Sorbus aucuparia
   
  Övriga träd
Betula spp Björkar
Alar Alnus spp
En Juniperus communis
   
Ris Dominerande
Blåbär Vaccinium myrtillus
   
  Övriga ris
Lingon Vaccinium vitis-idaea

 

 

 
Örter Dominerande örter
Ekorrbär Maianthemum bifolium
Skogskovall Melampyrum sylvaticum
Harsyra Oxalis acetosella
Skogsstjärna Trientalis europaea
Midsommarblomster Geranium sylvaticum
Skogsfibblor Hieracium silvaticiformia –grp.
Linnéa Linnéa borealis
Ormbär Paris quadrifolia
Skogsviol Viola riviniana
   
  Övriga örter
Pyrolor Pyrola spp.
Stenbär Rubus saxatilis
Gullris Solidago virgaurea
Ängskovall Melampyrum pratense
Ögonpyrola Moneses uniflora
   
Gräs och halvgräs Ej dominerande
Piprör Calamagrostis arundinacea
Vispstarr Carex digitata
Kruståtel Deschampsia flexuosa
Vårfryle Luzula pilosa
Bergslok Melica nutans
   
Kärlkryptogamer Dominerande
Ekbräken Gymnocarpium dryopteris
Hultbräken Phegopteris connectilis
   
  Övriga kärlkrypogamer
Skogsfräken Equisetum sylvaticum
Revlummer Lycopodium annotinum
   
Mossor  
Kvastmossa Dicranum scoparium
Husmossa Hylocomium splendens
Stjärnmossor Mnium spp.
Bräkenmossa Plagiochila asplenoides
Väggmossa Pleurozium schreberi
Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus

tallskog av lavtyp

Blåbärsgranskog är Sveriges vanligaste skogstyp.

 

Väggmossa
Väggmossa Husmossa