Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskog av högörttyp

En skogstyp som finns inom granens hela utbredningsområde. Den utvecklas på näringsrika jordar, och speciellt i kalkrika områden. Ofta bildas mullrika brunjordar på kalkrika jordarter, om det sedan utvecklas en granskog på sådana platser kommer den att ha en rik och frodig växtlighet.

Avsaknad av marklevande lavar samt en frodig växlighet med bland annat skogsbingel
och majbräken visar att det är fråga om en näringsrik mark.

Växtarter

Dominerande arter

Gran

Picea abies

 

Nordisk stormhatt

Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale

 

Torta

Cicerbita alpina

 

Midsommarblomster

Geranium sylvaticum

 

Strutbräken

Matteuccia struthiopteris

 

Skogsbingel

Mercurialis perennis

 

Harsyra Oxalis acetosella

 

 

Övriga arter

 

 

Gråal

Alnus incana

 

Glasbjörk

Betula pubescens

 

Rönn

Sorbus aucuparia

 

Trolldruva

Actaea spicata

 

Strätta

Angelica sylvestris

 

Majbräken

Athyrium filix-femina

 

Hässleklocka

Campanula latifolia

 

Kärrfibbla

Crepis paludosa

 

Nordbräken

Dryopteris expansa

 

Ängsfräken

Equisetum pratense

 

Skogsfräken

Equisetum sylvaticum

 

Älggräs

Filipendula ulmaria

 

Humleblomster

Geum rivale

 

Bergslok

Melica nutans

 

Hässlebrodd

Milium effusum

 

Ormbär

Paris quadrifolia

 

Hallon

Rubus idaeus

 

Stenbär

Rubus saxatilis

 

Fläder

Sambucus nigra

 

Skogsstjärna

Trientalis europaea

 

Smörboll

Trollius europaeus

 

Mossviol

Viola epipsila

 

 

 

 

Mossor

 

 

Gräsmossor

Brachythecium spp.

 

Stjärnmossor

Mnium spp.

 

Bräkenmossa

Plagiochila asplenioides

 

Kransmossa

Rhytidiadelphus triquetrus