Kvävets kretslopp

 Kvävets kretslopp 2

Urea från djur används av bakterier. Resultatet blir ammonium. Ammoniumjoner kan användas av växter men även av en del bakterier som omvandlar ammonium till nitrat.

Ammonium- och nitratjoner är växternas viktigaste källa till kväve.

 


Kvävets kretslop Kvävets kretslopp 2 Urea till ammonium
Kvävefixerande bakterier i noduler på ärtväxtrötter Fosforns kretslopp

 


Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1b

 

Ekologi - huvudsida Ekologiska begrepp Näringskedja
 
Kolets kretslopp   Flöden och kretslopp